VĂN LANG – KHỞI CÔNG DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Tin công trình > VĂN LANG – KHỞI CÔNG DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ

VĂN LANG – KHỞI CÔNG DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ

#VĂN_LANG

Sáng thứ 6 ngày 16/10/2020, tại Khu đô thị mới ven biển thuộc tỉnh Kiên Giang đã diễn ra lễ cúng Khởi công dự án: Hệ thống xử lý nước thải Khu Đô Thị, tổng công suất 4.500 m3/ngày.đêm, công suất giai đoạn 1 Q = 2.250 m3/ngày.đêm, do Công ty Văn Lang làm nhà  thầu thực hiện dự án.

Là Khu đô thị ven biển của thành phố Rạch Giá. Dự án nằm dọc theo Quốc lộ 80, Khu đô thị  được quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ tiện ích, đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa nhu cầu nhà ở và thương mại dịch vụ, tăng khả năng thu hút du khách đến du lịch, làm việc và định cư tại địa phương. Bên cạnh đó, sẽ giúp tỉnh Kiên Giang giữ được lực lượng lao động chủ chốt, đảm bảo được nguồn nhân lực phục vụ tốt và mục tiêu lớn là thu hút lao động để phát triển kinh tế bền vững.

Khu đô thị mới được hình thành và sự gia tăng dân số đã gây áp lực lên vấn đề bảo vệ môi trường, đặt biệt là vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt. Đồng hành với việc phát triển kinh tế, vấn đề bảo vệ môi trường đặc biệt là xử lý nước thải khu đô thị cũng được chủ đầu tư quan tâm không kém. Chính vì vậy, việc xây dựng trạm xử lý nước thải Khu đô thị là thật sự cần thiết.

Thành phần nước thải khu đô thị lần lượt có các chỉ tiêu ô nhiễm bao gồm COD, BOD5, TSS, Nitơ tổng, Amoni, Phot pho tổng, dầu mỡ, Coliforms đều có nồng độ cao hơn nhiều lần so với quy chuẩn xả thải cho phép.

Trạm xử lý nước thải khu đô thị Kiên Giang với công suất thiết kế giai đoạn 1 Q = 2.250 m3/ngày.đêm có công nghệ xử lý của công ty Văn Lang với mục tiêu hướng đến của nước thải sinh hoạt là sau khi xử lý được thải vào nguồn tiếp nhận cần đảm bảo đạt được các quy chuẩn xả thải theo quy định về môi trường của địa phương và của nhà nước hiện hành. Nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt mới được xả ra nguồn tiếp nhận.