KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG "HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TMTC - BẾN CẦU, TÂY NINH". Xử lý môi trường, Xử lý chất thải công nghiệp, xử lý nước thải - Văn Lang - Đồng Hành Vì Màu Xanh
Top
Tin công trình > KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG "HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TMTC - BẾN CẦU, TÂY NINH".

KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG "HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM TMTC - BẾN CẦU, TÂY NINH".

Sau thời gian thi công xây dựng, vào ngày 22/03/ 2018 Lễ Khánh Thành: "Hệ thống xử lý nước cấp và hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp dệt nhuộm TMTC" đã được tổ chức long trọng với sự tham gia của đại diện Chủ đầu tư (Công ty TNHH Phát triển Khu Công Nghiệp TMTC), (Huvis Water Corporation), đại diện Tổng thầu thi công (Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công Nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang) và một số thành viên khác có liên quan.

Dự án hệ thống xử lý nước cấp được thiết kế với công suất Q = 19.000 m3/ngày.đêm đạt quy chuẩn Chất lượng nước công nghiệp Hàn Quốc. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế với công suất Q = 20.000 m3/ngày.đêm đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A.

 Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp dệt may và Công nghiệp hỗ trợ TMTC” có diện tích 100,16 ha, nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Dự án được thiết lập với mục tiêu “Chuẩn bị môi trường thuận lợi nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để phát triển Khu công nghiệp Dệt may và Công nghiệp hỗ trợ TMTC cũng như cụm công nghiệp số 1”, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, quá trình phát triển công nghiệp nói chung và hệ thống các KCN nói riêng ở Việt Nam đang tạo ra nhiều thách thức lớn về khía cạnh môi trường, xã hội. Trong đó, vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải từ các KCN là mối quan tâm của các doanh nghiệp cũng như nhà nước vì lượng nước thải thường rất lớn với mức độ ô nhiễm cao. Chính vì vậy, Công Ty TNHH Phát Triển Khu Công Nghiệp TMTC đã quyết định đầu tư Hệ thống xử lý nước thải cho KCN Dệt nhuộm TMTC để góp phần giảm những tác động tiêu cực đối với môi trường và con người xung quanh khu vực dự án. Bên cạnh đó, việc đầu tư Hệ thống xử lý nước cấp cho KCN TMTC để cung cấp nước sạch cho các doanh nghiệp sản xuất và sinh hoạt cũng là một điều cấp thiết hiện nay.

Văn Lang – Đồng hành vì màu xanh

Một số hình ảnh của buổi khánh thành:

                                     

                                              Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Dệt Nhuộm TMTC                                                   

Nhà máy xử lý nước cấp tập trung KCN Dệt Nhuộm TMTC